Logo

Kouros Awards for Entrepreneurship

Kouros Awards for Entrepreneurship

Awards

Kouros Awards for Entrepreneurship

Kouros Awards for Entrepreneurship

Received the “Youth Initiative and Entrepreneurship” award from the annual Kouros Awards for Entrepreneurship

  • Jimmy & Troopy at home
  • Troopy in Detail